Galeria

Wybrane realizacje naszej pracowni

Uwaga!

Wszystkie zdjęcia wykonane przez pracownię BELLE ANTIQUE są naszą własnością i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.06.90.631 z zm.). Za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody Właściciela grozi grzywną oraz karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do 5 lat (art. 115.1)

R.Hałas 200-190

        

 

   

 

   

  Odnowiona rama lustra Lustro przed renowacją 

Stylizowana szafa sosnowa  Stylizowana szafa sosnowa  Stylizowany ornament drewniany Stylizowana szafa sosnowa 

    

  

 

  

   

    

      

Odnowiony magiel ręczny