Galeria

Wybrane realizacje naszej pracowni

Uwaga!

Wszystkie zdjęcia wykonane przez pracownię BELLE ANTIQUE są naszą własnością i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.06.90.631 z zm.). Za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody Właściciela grozi grzywną oraz karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do 5 lat (art. 115.1)

 

  

 

R.Hałas 200-190

      

 

   

   

  Odnowiona rama lustra Lustro przed renowacją 

Stylizowana szafa sosnowa  Stylizowana szafa sosnowa  Stylizowany ornament drewniany Stylizowana szafa sosnowa 

    

 

  

   

    

      

Odnowiony magiel ręczny      

   

Komoda Green Queen stylizowana farbami kredowymi, woskiem oraz złoceniami